fbpx

Radonmätning

Radon är en luktfri och osynlig ädelgas som är farlig för hälsan. Gör en radonmätning och se till att ditt hem är säkert både för dig och dina nära och kära!

sprickor i väg där radon kommer in

Dags för en radonmätning?

Radon är en osynlig och luktfri gas som bildas i uranhaltigt berg. Den kan sippra in i hus genom otätheter i grunden, väggarna och golvet. Inomhus kan radon brytas ner till radioaktiva ämnen som fastnar i lungorna och ökar risken för lungcancer.

Faktum är att radon är den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning.

Att mäta radonhalten i ditt hem är det enda sättet att veta om du utsätts för farliga nivåer. Mätningen är enkel och billig att genomföra, och den kan ge dig ovärderlig information om din boendemiljö.

När bör man göra en radonmätning?

 • Nyinflyttning

  Det är en god idé att göra en radonmätning när du flyttar in i en ny bostad, oavsett om det är en villa, lägenhet eller fritidshus.

 • Äldre hus

  Radonhalter kan förändras över tid, så det är bra att göra en radonmätning med jämna mellanrum, speciellt i äldre hus.

 • Förhöjda halter

  Om du har gjort en radonmätning tidigare och fått ett förhöjt resultat, bör du göra en ny mätning för att se om åtgärder har haft effekt.

 • Byggnadsförändringar

  Om du har gjort större förändringar i ditt hus, till exempel renoverat eller byggt ut, kan det påverka radonhalten. Det är därför en bra idé att göra en ny mätning efteråt.

radondosor för radonmätning

Hur går en korttidsmätning av radon till?

Beställning

Beställ dina radondosor från Akono och få dessa direkt hem i brevlådan inom ett par dagar.

Placera radondosor

Läs igenom instruktionerna som följer med och placera ut detektorerna. Mätningen startar när du öppnar påsen som dektorerna kommer i.

Mätning

Mät i minst 7 dagar och skicka sedan tillbaka radondosorna i den förfrankerade påsen som du får med.

Analys

Detektorerna analyseras i ett laboratorium och du får sedan ett mail med en rapport skickad till dig inom 2 arbetsdagar efter att de kommit till labbet.

Vad säger våra kunder?

Priser

 • 2 radondetektorer 930 kr
 • 3 radondetektorer 1 395 kr
 • 4 radondetektorer 1 860 kr
 • 5 radondetektorer 2 325 kr
 • 6 radondetektorer 2 790 kr

Hur många radondetektorer ska jag beställa?

En mätning ska alltid göras med minst 2 radondetektorer. 

 • Generellt sett räcker det med en radondosa per våning med bostadsutrymme.
 • I stora hus med många rum kan det vara bra att använda två radondosor per våning.
 • Om du har en källare som används som bostadsutrymme bör du använda en radondosa även där.
 • Om du har gjort radonmätningar tidigare och fått förhöjda resultat, kan det vara bra att använda fler radondosor för att få en mer detaljerad bild av radonhalten.
 • Genomför gärna en radonmätning i samband med en ventilationsåtgärd.

FAQ

Radon är en radioaktiv ädelgas som är osynlig, luktfri och smaklös. Den utgör en hälsorisk på grund av sin radioaktivitet. När man andas in radon kan den fastna i lungorna och avge strålning som kan skada lungvävnaden och leda till lungcancer.

Radon finns naturligt i små mängder nästan överallt i vår omgivning, men det är framförallt marken och berggrunden som innehåller radon.

Radon bildas vid den naturliga nedbrytningen av uran, som finns i jordskorpan. Uran bryts ner i en lång kedja av radioaktiva ämnen, där radon är en av gasformiga produkter.

Radon tar sig in i hus på många olika sätt. Dessa sätt inkluderar:

 • Sprickor
 • Skarvar mellan väggar
 • Skarvar i grunden
 • Hålrum i väggar
 • Hushållsvattnet
 • Byggmaterial
 • Utomhusluft

Det enda sättet att upptäcka radon i ditt hem är genom att göra en radonmätning.

Det finns två typer av radonmätningar:

 • Korttidsmätning: Den vanligaste typen av mätning. Den tar cirka 7 dagar.
 • Långtidsmätning: Den här typen av mätning tar minst 60 dagar.

Strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderar att man gör en ny mätning i följande situationer:

 • Var tionde år: Om du inte har några kända riskfaktorer för radon, till exempel bor i ett område med höga radonhalter eller har ett äldre hus med otätheter, räcker det att göra en radonmätning var tionde år.
 • Var femte år: Om du har en radonhalt mellan 100 och 200 Bq/m3 bör du göra en ny mätning var femte år för att se om radonhalten har förändrats.
 • Varje år: Om du har en radonhalt över 200 Bq/m3 bör du göra en ny mätning varje år för att kontrollera att åtgärder du har vidtagit har haft effekt.

Om du har en radonhalt över 200 Bq/m3 bör du vidta åtgärder för att sänka radonhalten. Det finns olika åtgärder man kan vidta, beroende på orsaken till den förhöjda radonhalten. Vanliga åtgärder är:

 • Förbättra ventilationen: Se till att det finns god ventilation i din bostad, både genom friskluftsintag och frånluft.
 • Täta läckor: Radon kan tränga in i bostaden genom otätheter i grunden, väggarna och golvet. Det är därför viktigt att täta alla läckor.
 • Installera en radonsug: En radonsug suger ut radon från marken under huset och leder det ut i det fria.

Är du i behov av en radonmätning?

Skicka ett meddelande till oss så återkommer vi inom 48 timmar!

Beställning

radondetektorer

Skicka in din beställning så återkommer vi inom 48 timmar.