fbpx

Våra Tjänster

Akono är din självklara startpunkt när du behöver hjälp med fastighetstjänster.

Men en förebyggande avloppsrensning förhindrar man att smuts och avlagringar får fäste i rören och minskar också risken för mögelbildning.

Visste du att spisbränder är den vanligaste brandorsaken i bostäder? Rengör imkanalen för att minska brandspridningsrisken.

Rengör ventilationen för att förebygga fukt- och mögelskador samt få ett sundare inomhusklimat.

Akono erbjuder förebyggande fuktsinspektioner med syfte att upptäcka risker/brister som inte behöver vara en skada nu, men som troligtvis kommer att bli detta om det inte åtgärdas.

Visste du att din luftvärmepump tappar upp till 30% av sin kapacitet efter bara tre år? En rengöring av luftvärmepumpen ökar markant livslängden på enheten samt minskar energiförbrukningen!

OM OSS

Varför anlita Akono?

Akono AB grundades 2015 i Stockholm och har sedan dess vuxit till att vara det självklara valet för fastighetstjänster från Malmö i söder till Umeå i norr.

Vi på Akono hjälper dig att säkerställa att du har en sund och hälsosam inomhusmiljö i ditt hem.  Vår styrka är våra professionella medarbetare som alltid strävar efter att utföra arbeten med hög kvalité!

servicetekniker vertyg i bil
fuktinspektion krypgrund

Vad säger våra kunder?

FAQ

Vi rekommenderar en fackmannamässig avloppsrensning var 3-4 år för att undvika stopp och vattenskador.

Akono erbjuder förebyggande fuktinspektioner med syfte att upptäcka risker/brister som inte behöver vara en skada nu, men som troligtvis kommer att bli detta om det inte åtgärdas.

Genom att upptäcka en risk/brist eller skada i tidigt skede så kan kostsamma och tidskrävande reparationer undvikas.

De i särklass vanligaste och dyraste skadorna i fastigheter är vattenskador. De orsakar enorma kostnader, cirka 100 miljoner kronor i veckan året runt i alla svenska bostäder. Den genomsnittliga badrumsskadan kostar drygt 30 000 kronor att åtgärda.

Då nära hälften av alla husbränder startar i köket bör en välskött köksfläkt och tillhörande imkanal vara en självklarhet för alla. Om imkanalen inte är rengjord från fett och smuts sprids elden otroligt snabbt upp i kanalen och skadan på fastigheten blir värre än det hade behövt bli.

När en ventilationskanal som är igentäppt av damm eller annan smuts och skräp inte klarar av att byta ut den gamla luften kan mögelskador uppstå.  Dålig luft är även en vanlig orsak för uppkomst av astma och allergi hos barn.

Ett välfungerande ventilationssystem hjälper till att snabbt få ut den förorenade luften och ta in frisk luft och därmed minska risken för allergier och andra luftburna besvär.

2004 togs lagen om rengöring av imkanaler och spisfläktar bort. Det betyder inte att man inte behöver rensa ventilationssystemet med jämna mellanrum. Med regelbundet underhåll minskar du brandspridningsrisken i imkanal och risken för fukt och mögelskador i våtutrymmen.

En luftvärmepump tappar upp till 30% av sin kapacitet efter bara 3 år. Med regelbunden rengöring ökar man livslängden på enheten markant samt håller nere energiförbrukningen.

Vi rekommenderar en rengöring vartannat år för att pumpen ska fungera som tänkt. Vi rekommenderar även självrengöring av filtret på inomhusdelen var tredje månad vid regelbunden användning.

Behöver du hjälp med fastighetstjänster?

Ligg steget före det oförutsedda!

Välkommen till

Akono

Akono är din självklara startpunkt när du behöver hjälp med fastighetstjänster.