fbpx

Rengöring av Ventilation

rengöring av ventilation

Ventilationsrengöring

För mycket smuts i ventilationskanalerna är mycket vanligt i svenska bostäder. Med täppta ventilationskanaler blir luftflödena inte rätt och ventilationen försämras.

När en ventilationskanal som är igentäppt av damm eller annan smuts och skräp inte klarar av att byta ut den gamla luften kan mögelskador uppstå.  Dålig luft är även en vanlig orsak för uppkomst av astma och allergi hos barn.

Ett välfungerande ventilationssystem hjälper till att snabbt få ut den förorenade luften och ta in frisk luft och därmed minska risken för allergier och andra luftburna besvär.

Varför utföra en rengöring av ventilationen?

 • Skapar ett hälsosamt inomhusklimat

 • Behåller tilltänkt funktion i ventilationssystemet

 • Minskar brandspridningsrisken

 • Minskar risk för fukt- och mögelskador

 • Minskar risken för allergier, astma & andra luftburna besvär

 • Sparar energi

Vad ingår?

Imkanal

Rengörs för att minska brandspridningsrisken från spisfläkten.

Frånluftsventilation

Rengörs för att undvika fukt- och mögelskador.

Luftflödesmätning & Injustering

Säkerställer en bra cirkulation av luft i huset.

Intyg

Intyg på att arbetet blivit fackmannamässigt utfört vilket är viktigt att ha om en brand eller fuktskada skulle inträffa.

FAQ

2004 togs lagen om rengöring av imkanaler och spisfläktar bort. Det betyder inte att man inte behöver rensa ventilationssystemet med jämna mellanrum. Med regelbundet underhåll minskar du brandspridningsrisken i imkanal och risken för fukt och mögelskador i våtutrymmen.

Vanliga tecken på dålig ventilation är fukt inomhus, matos som sprider sig i hemmet samt huvudvärk, allergier och sömnproblem. 

En av de luftföroreningar som ventilationen ska ta hand om är fukt som bildas i bostaden. Hög luftfuktighet inomhus ger risk för tillväxt av kvalster och mikroorganismer som kan orsaka hälsoproblem såsom astma och allergier.

En fungerande ventilation i ett badrum är oerhört viktigt för att både du och ditt hem ska må bra. I badrummet alstras stora mängder fukt, och den måste ventileras ut för att inte ge dig hälsoproblem eller att skador på byggnaden ska uppstå.

Behovet av rengöring varierar från hus till hus och påverkas exempelvis av hur ofta du använder spisen. Som tumregel kan du dock utgå från att du bör rengöra imkanalen vartannat år och övrig frånluft vart fjärde år.

Asbest/eternit är giftigt och därför kan vi inte utföra en rengöring i de fall kanalerna är gjorda i det materialet. Vid en rengöring frigörs asbestfibrer som kan tränga in i andningsorganen och kan orsaka asbestos samt cancer.

Vad säger våra kunder?

Ventilation Bas

2 395 kr
 • Imkanal
 • Frånluft
 • Flödesmätning
 • Tilluft
 • Intyg

Ventilation Standard

2 695 kr
 • Imkanal
 • Frånluft
 • Flödesmätning
 • Tilluft
 • Intyg
Populärt val

Ventilation Total

3 695 kr
 • Imkanal
 • Frånluft
 • Flödesmätning
 • Tilluft
 • Intyg

Behöver du hjälp med rengöring av ventilationen?

Skicka ett meddelande till oss så återkommer vi med förslag på tider inom 48 timmar!

Bokningsförfrågan

Ventilation

BAS

Skicka in din bokningsförfrågan så återkommer vi med tidsförslag inom 48 timmar.

Bokningsförfrågan

Ventilation

Standard

Skicka in din bokningsförfrågan så återkommer vi med tidsförslag inom 48 timmar.

Bokningsförfrågan

Ventilation

Total

Skicka in din bokningsförfrågan så återkommer vi med tidsförslag inom 48 timmar.

Välkommen till

Akono

Akono är din självklara startpunkt när du behöver hjälp med fastighetstjänster.