fbpx

Ventilation

Akono är din självklara startpunkt när du behöver hjälp av en erfaren ventilationsfirma.

Visste du att spisbränder är den vanligaste brandorsaken i bostäder? Rengör imkanalen för att minska brandspridningsrisken.

Rengör ventilationen för att förebygga fukt- och mögelskador samt få ett sundare inomhusklimat.

EN PROFESSIONELL VENTILATIONSFIRMA

Varför ska ni välja Akono?

Akono AB grundades 2015 i Stockholm och har sedan dess vuxit till att vara det självklara valet för husägare i behov av en ventilationsfirma från Malmö i söder till Umeå i norr.

Akono AB utför diverse ventilationsarbeten för att säkerställa att du har en sund och hälsomsam inomhusmiljö i din bostad. Vår styrka är våra professionella medarbetare som strävar efter att utföra arbetet med hög kvalité.

inspektion ventilationskanal frånluftsventilation
Akono - För en sundare inomhusmiljö

Vad säger våra kunder?

FAQ

2004 togs lagen om rengöring av imkanaler och spisfläktar bort. Det betyder inte att man inte behöver rensa ventilationssystemet med jämna mellanrum. Med regelbundet underhåll minskar du brandspridningsrisken i imkanal och risken för fukt och mögelskador i våtutrymmen.

Vanliga tecken på dålig ventilation är fukt inomhus, matos som sprider sig i hemmet samt huvudvärk, allergier och sömnproblem. 

En av de luftföroreningar som ventilationen ska ta hand om är fukt som bildas i lokalen. Hög luftfuktighet inomhus ger risk för tillväxt av kvalster och mikroorganismer som kan orsaka hälsoproblem.

Behovet av rengöring varierar från hus till hus och påverkas exempelvis av hur ofta du använder spisen. Som tumregel kan du dock utgå från att du bör rengöra imkanalen vartannat år och övrig frånluft vart fjärde år.

Då nära hälften av alla husbränder startar i köket bör en välskött köksfläkt och tillhörande imkanal vara en självklarhet för alla. Om imkanalen inte är rengjord från fett och smuts sprids elden otroligt snabbt upp i kanalen och skadan på fastigheten blir värre än det hade behövt bli.

För att rengöra en imkanal på bästa sätt så använder man sig av torr rengöring. Med hjälp av en rensvajer och en roterande borste så rengörs hela kanalen.

Behöver du hjälp av en ventilationsfirma?

Ligg steget före det oförutsedda!