fbpx

Förebyggande Fuktinspektion

Förebyggande fuktinspektion

Varför jobba förebyggande mot fuktskador?

Var femte badrum har skador eller riskerar att drabbas av fuktskador. Vårt råd är: förebyggande åtgärder och tidiga insatser om ni vill ha lång livslängd och spara pengar, tid och energi.

Akono erbjuder förebyggande fuktinspektioner med syfte att upptäcka risker/brister som inte behöver vara en skada nu, men som troligtvis kommer att bli detta om det inte åtgärdas.

När du bokar en fuktinspektion med Akono får du en noggrann genomgång där samtliga våtutrymmen inkl. klämringar i golvbrunnar, element, rörkopplingar samt i förekommande fall källare, krypgrund och vind inspekteras efter fukt, mögel eller andra potentiella problem. Efter inspektionen får du en genomgång samt protokoll med åtgärdsförslag.

Tecken på fuktskada

 • Unken lukt

 • Kondens eller vattendroppar på vinden

 • Fuktfläckar på tapeter eller i tak

 • Färg börjar släppa t ex kring fönster

 • Hög luftfuktighet

 • Fuktiga grundmurar

 • Synligt mögel

fuktinspektion krypgrund

Vad ingår?

Våtutrymmen

Noggrann fuktinspektion där samtliga våtutrymmen inkl. klämringar i golvbrunnar, element & rörkopplingar kontrolleras.

Övriga utrymmen

I förekommande fall inspekteras källare, krypgrund och vind efter fukt, mögel eller andra potentiella problem.

Protokoll

Protokollet innehåller vilka ställen som är kontrollerade samt bedömningar och kommentarer på respektive område.

Åtgärdsförslag

Efter inspektionen får du en genomgång av protokollet samt åtgärdsförslag för att undvika en fukskada i framtiden.

FAQ

Fukt uppstår när värme och kyla möts. T ex när varm luft på sommaren dras in i det kalla utrymmet i grunden och kondenserar.

I alla inomhusmiljöer finns en normalflora av mögelsvamp. Mögelsporerna bildas när luftfuktigheten är hög, framförallt på hösten. Om den relativa luftfuktigheten är högre än 70 procent, kan mögelsvampar börja växa.

Synliga tecken på en fuktskada kan vara fuktfläckar, missfärgningar, bubblor i golvmattan eller tapeten, eller att färg flagnar och lossnar. Mögel luktar vanligtvis, och ofta känner man lukten innan man ser några tydliga tecken i bostaden.

Akono erbjuder förebyggande fuktinspektioner med syfte att upptäcka risker/brister som inte behöver vara en skada nu, men som troligtvis kommer att bli detta om det inte åtgärdas.

Genom att upptäcka en risk/brist eller skada i tidigt skede så kan kostsamma och tidskrävande reparationer undvikas.

Om man upptäcker skadan i tidigt skede kan det i vissa fall räcka med att installera en avfuktare. Djupare rotade skador går tyvärr inte att rädda utan måste helt enkelt bytas ut.

Innan man byter ut så ska först källan till fuktskadan identifieras för att undvika framtida problem.

De i särklass vanligaste och dyraste skadorna i fastigheter är vattenskador. De orsakar enorma kostnader, cirka 100 miljoner kronor i veckan året runt i alla svenska bostäder. Den genomsnittliga badrumsskadan kostar drygt 30 000 kronor att åtgärda.

Vad säger våra kunder?

Litet hus

3 095 kr
 • Fuktinspektion
 • Protokoll
 • Upp till 100 m²
 • 2 våningar

Mellanstort hus

4 095 kr
 • Fuktinspektion
 • Protokoll
 • 100 – 150 m²
 • 2 våningar

Stort hus

4 595 kr
 • Fuktinspektion
 • Protokoll
 • Över 150 m²
 • 2-3 våningar

Är du i behov av en fuktinspektion?

Skicka ett meddelande till oss så återkommer vi med förslag på tider inom 48 timmar!

Bokningsförfrågan

Fuktinspektion

litet hus

Skicka in din bokningsförfrågan så återkommer vi med tidsförslag inom 48 timmar.

Bokningsförfrågan

Fuktinspektion

Mellanstort hus

Skicka in din bokningsförfrågan så återkommer vi med tidsförslag inom 48 timmar.

Bokningsförfrågan

Fuktinspektion

Stort hus

Skicka in din bokningsförfrågan så återkommer vi med tidsförslag inom 48 timmar.

Välkommen till

Akono

Akono är din självklara startpunkt när du behöver hjälp med fastighetstjänster.