fbpx

Rengöring av imkanal i Malmö

Rengöring av imkanal från tak

Minska risken för att en brand sprider sig

Visste du att spisbränder är den vanligaste brandorsaken i bostäder? En kökskanal fylld med smuts och fett från matlagning ökar markant brandspridningen när olyckan är framme.

Då nära hälften av alla husbränder startar i köket* bör en välskött köksfläkt och tillhörande imkanal vara en självklarhet för alla!

Akono grundades 2015 och har sedan dess vuxit till att vara det självklara valet för rengöring av imkanal i Malmö med omnejd.

*Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Varför utföra en rengöring av imkanalen?

 • Minskar brandspridningsrisken

 • Förlänger levnadstiden för spisfläkten

 • Fläkten arbetar mer effektivt så du slipper matos

 • Sparar energi

Rengöring av imkanal från tak

Vad ingår?

Imkanal

Rengörs för att minska brandspridningsrisken från spisfläkten.

Intyg

Intyg på att arbetet blivit fackmannamässigt utfört vilket är viktigt att ha om en brand skulle inträffa.

FAQ

Då nära hälften av alla husbränder startar i köket bör en välskött köksfläkt och tillhörande imkanal vara en självklarhet för alla. Om imkanalen inte är rengjord från fett och smuts sprids elden otroligt snabbt upp i kanalen och skadan på fastigheten blir värre än det hade behövt bli.

2004 togs lagen om rengöring av imkanaler och spisfläktar bort. Det betyder inte att man inte behöver rensa imkanalen med jämna mellanrum. Med regelbundet underhåll minskar du brandspridningsrisken.

För att rengöra en imkanal på bästa sätt så använder man sig av torr rengöring. Med hjälp av en rensvajer och en roterande borste så rengörs hela kanalen.

Nej, en kolfilterfläkt har ingen imkanal så således behövs ingen rengöring av imkanalen. Rengör spisfläkten och fläktfilter själv för att hålla rent från fett och annat lättantändligt material.

När en ventilationskanal som är igentäppt av damm eller annan smuts och skräp inte klarar av att byta ut den gamla luften kan mögelskador uppstå.  Dålig luft är även en vanlig orsak för uppkomst av astma och allergi hos barn.

Ett välfungerande ventilationssystem hjälper till att snabbt få ut den förorenade luften och ta in frisk luft och därmed minska risken för allergier och andra luftburna besvär.

Vanliga tecken på dålig ventilation är fukt inomhus, matos som sprider sig i hemmet samt huvudvärk, allergier och sömnproblem. 

Vad säger våra kunder?

Rengöring av imkanal

2 095 kr
 • Imkanal
 • Frånluft
 • Flödesmätning
 • Tilluft
 • Intyg

Ventilation Standard

2 695 kr
 • Imkanal
 • Frånluft
 • Flödesmätning
 • Tilluft
 • Intyg
Populärt val

Ventilation Total

3 695 kr
 • Imkanal
 • Frånluft
 • Flödesmätning
 • Tilluft
 • Intyg

Bor du i Malmö och behöver hjälp med rengöring av imkanal?

Skicka ett meddelande till oss så återkommer vi med tidsförslag inom 48 timmar!

Bokningsförfrågan

Rengöring Av

Imkanal

Skicka in din bokningsförfrågan så återkommer vi med tidsförslag inom 48 timmar.

Bokningsförfrågan

Ventilation

Standard

Skicka in din bokningsförfrågan så återkommer vi med tidsförslag inom 48 timmar.

Bokningsförfrågan

Ventilation

Total

Skicka in din bokningsförfrågan så återkommer vi med tidsförslag inom 48 timmar.